Hung Le

Hung Le

Sinh năm 1989, Đang sinh sống tại TP Hồ Chí MInh, Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền thông, Đam mê nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là báo chí truyền thông.

Page 431 of 3714 1 430 431 432 3.714

QC